Anmeldung nicht mehr möglich / Registrácia už nie je možná

KONFERENZ – Natur erleben grenzenlos / Konferencia “Zažite prírodu bez hraníc“

7. Oktober 2022, 10:00 Uhr
Speicher, Schloss Marchegg /sýpka pri zámku Marchegg
Im Schloss 1, 2293 Marchegg

Die Region Marchfeld und der Nationalpark Donau-Auen laden gemeinsam mit Partnern aus der Slowakei zur Konferenz „Natur erleben grenzenlos“.

Das Marchfeld und die Záhorie sind ein vielfältiger Naturraum: Mit dem Nationalpark Donau-Auen, den Marchauen, mit den Trockenlebensräumen und Sanddünen treffen vielfältige und auch sensible Schutzgebiete aufeinander. Ein Naturraum mit einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt zwischen den beiden Hauptstädten Wien und Bratislava.

Die Konferenz möchte mit interessanten Inputs und Podiumsrunden die länderübergreifende Zusammenarbeit zu den Themen gezielte Besucherlenkung, ökotouristische Bildungsangebote und Maßnahmen zum Schutz der Naturräume nachhaltig verbessern. Am Nachmittag steht eine Exkursion zur Beweidung und zu Pflegemaßnahmen im WWF Auenreservat Marchegg am Programm.

Die Konferenz und die Exkursion werden im Rahmen des Interreg-Projektes Ecoregion SKAT, kofinanziert aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V-A SK-AT, durchgeführt.

Združenie Region Marchfeld a národný park Donau-Auen spolu so svojimi slovenskými partnermi by Vás radi pozvali na konferenciu „Zažite prírodu bez hraníc“.
Regióny Marchfeld a Záhorie sú pestrým prírodným územím spájajúcim rôznorodé vzácne a zraniteľné chránené plochy: národný park Donau-Auen, Moravské luhy, suché biotopy i piesočné duny. Jedná sa o prírodné územie s unikátnou faunou i flórou, rozprestierajúce sa medzi dvoma metropolami – Viedňou a Bratislavou. 
Zámerom konferencie so zaujímavými vstupy a panelovými diskusiami je udržateľným spôsobom posilniť cezhraničnú spoluprácu v témach, akými sú manažment návštevníkov, vzdelávacie ponuky v oblasti ekoturizmu a opatrenia pre trvalo udržateľnú ochranu prírodných území. V poobedňajších hodinách je naplánovaná exkurzia venovaná spásaniu a opatreniami na údržbu lužnej rezervácie WWF Marchegg.

Anmeldung / Registrácia

Name / Meno(erforderlich)
Exkursionsprogramm / Program exkurzie
.

Das Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V-A Slowakei – Österreich 2014 – 2020 kofinanziert.

Projektpartner im Interreg Projekt Ecoregion SKAT: BSK, NP Donau-Auen, NP Neusiedler See-Seewinkel, ŠOP SR, DAPHNE, Region Marchfeld

Projekt je kofinancovaný z kooperačného programu INTERREG V-A Slovensko – Rakúsko 2014 – 2020.

Projektoví partneri Ecoregion SKAT/INTERREG: BSK, NP Donau-Auen, NP Neusiedler See-Seewinkel, ŠOP SR, DAPHNE, Region Marchfeld. Podujatie bolo zorganizované v spolupráci s Národným parkom Donau-Auen a združením Region Marchfeld.

 

Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit von Nationalpark Donau-Auen und Region Marchfeld organisiert.

           

Informationen  / Informácie

 

Wann / Kedy
7. Oktober 2022, 10 Uhr

Wo /
Kde
Speicher des Schloss Marchegg
Im Schloss 1, 2293 Marchegg

Ansprechpersonen /
Kontaktné osoby
Nationalpark Donau-Auen:
Stephanie Blutaumüller, MBA
s.blutaumueller@donauauen.at
+43 676 84223525

Region Marchfeld:
DI Rafaela Waxmann
office@regionmarchfeld.at

+43 2213 34370